terug naar nieuws

Meppel, 15 juli 2020


Beste café-eigenaar,


Zoals het er nu uitziet, gaan wij na de zomer starten met het nieuwe dartseizoen 2020/2021. Uiteraard geheel volgens de richtlijnen van de RIVM.


Horecasporten
Darten in de MDV competitie valt onder ‘sportactiviteiten in horeca’.
Dat betekent dat de hoofdactiviteit van de accommodatie leidend is, in dit geval dus een café. Het protocol wat daarbij leidend is, is het horecaprotocol.
Voor darten geldt dat wij op een normale wijze onze sport moeten kunnen beoefenen.
Natuurlijk blijft daarbij de 1,5 meter afstand gelden als basisregel. Maar net als bij andere sporten mag tijdens de sportactiviteit, hiervan afgeweken worden om een normale sportbeoefening mogelijk te maken. Met andere woorden, tijdens een potje darten mag je binnen 1,5 meter van elkaar komen indien dat niet anders kan. Voor en na het darten geldt net als bij andere sporten en in de samenleving dat iedereen gewoon 1,5 meter afstand moet houden van elkaar. Bij sportbeoefening in de horeca is en blijft de uitbater verantwoordelijk.


Inschrijfformulieren
De inschrijfformulieren voor het seizoen 2020/2021 zijn digitaal te vinden op de website www.mdvmeppel.nl. Wij vragen alle teamcaptains om de gegevens zo volledig mogelijk in te vullen. De formulieren moeten worden gemaild naar sanderboers@hotmail.com.


We hebben voor komend seizoen besloten om de cafébijdrage van € 50,- per team te schrappen. De horeca is naar onze mening al genoeg getroffen door de coronacrisis en met het wegvallen van de tweede helft van de competitie hebben wij minder prijzengeld uitgekeerd. Ook wordt voor komend seizoen de teambijdrage van € 100,- aangepast naar € 50,- per team. Het inschrijfgeld moet vóór 31 augustus worden overgemaakt naar rekeningnummer NL37RABO 0107 5648 23 ten name van de MDV onder vermelding van de naam van het team.


Spijkerman Single en Jacob Schiphorstbokaal
Op de inschrijfformulieren kunnen de teamcaptains opgeven of de basis- en/of reservespelers willen mee gooien in de singlecompetitie. Bespreek dit van tevoren!
Het komt anders voor dat er mensen blind worden opgegeven door de teamcaptain waardoor er veel afvallers zijn. Hierdoor ontstaan poules van bijvoorbeeld 3 personen en dit levert veel frustratie bij de darters en mogelijk diskwalificatie op. Benadruk dit bij de teamcaptains! Indien een team niet wil mee gooien voor de Jakob Schiphorstbokaal dan kan dit als opmerking aangegeven worden op het formulier.


Competitie-indeling
De tweede helft van het vorig seizoen is weggevallen. Dat betekent dat we de competitie indelen op basis van de behaalde resultaten uit de eerste helft van het vorige seizoen.
Afhankelijk van het aantal teams, delen we de klassen zo eerlijk mogelijk in en worden de regels voor promotie en degradatie gehanteerd. Een en ander ter beoordeling van de wedstrijdleider in samenspraak met het bestuur.


Opzet singlecompetitie
Vooropgesteld dat er voldoende aanmeldingen zijn, willen we komend seizoen weer met twee singlecompetities werken, zijnde een Topklasse en een Recreatieklasse. De spelers van de Topklasse en 1e klasse worden automatisch ingedeeld in de Single Topklasse.
De spelers van de 2e tot en met de 4e klasse worden in principe ingedeeld in de Recreatieklasse, tenzij er zelf voor gekozen wordt om mee te gooien in de Single Topklasse.


Het bereiken van de finale wordt met de gewijzigde opzet voor iedereen (weer) een uitdaging. Overigens sluit de inschrijving voor de singlecompetitie later; inschrijven kan tot uiterlijk 8 september.


Teamcaptainsvergadering 2 september
Voorafgaand aan de eerste competitieavond vindt op woensdag 2 september om 20.00 uur in De Casteleyn de Teamcaptainsvergadering plaats. In deze vergadering wordt alle informatie ten aanzien van het nieuwe seizoen zoals de indeling, het speelschema, mogelijke wijzigingen ten opzichte van vorig jaar, e.d. toegelicht. Wij verwachten van elk team ten minste 1 persoon afgevaardigd. Net als vorig jaar wordt gelijktijdig de Algemene Ledenvergadering gehouden. Agendapunten kunnen worden ingediend bij ondergetekende.


Mochten er nog vragen zijn dan verwijs ik naar de ‘wie-wat-waar-pagina’ op de website voor de namen en functies van bestuursleden en bijbehorende telefoonnummers en/of e-mailadressen.


De inschrijfformulieren en de bijbehorende financiële bijdragen moeten vóór
31 augustus ontvangen zijn.

 

Inschrijfformulier in Word >> klik hier <<

Inschrijfformulier in PDF   >> klik hier <<

 


Met vriendelijke groet,
Bianca Steenkamp
secretaris MDV

terug naar nieuws

Sponsors