terug naar nieuws

Zoals het er nu uitziet, gaan wij na de zomer starten met het nieuwe dartseizoen 2021/2022. Het was een heftige 1,5 jaar! Niet in de laatste plaats voor jullie in de horeca. Maar de vooruitzichten zijn positief dus zoals we hier zeggen: “Kop d’r veur!


COVID-19
De richtlijnen van de RIVM worden gehanteerd.
Darten in de MDV competitie valt onder ‘sportactiviteiten in horeca’.
Dat betekent dat de hoofdactiviteit van de accommodatie leidend is, in dit geval dus een café. Het protocol wat daarbij leidend is, is het horecaprotocol.
Op dit moment geldt nog de 1,5 meter maatregel. Hopelijk is deze er in september van af en hoeven we daar geen rekening mee te houden. Maar zelfs als deze maatregel nog van kracht is dan geldt voor darten dat wij op een normale wijze onze sport moeten kunnen beoefenen. Van de 1,5 meter afstand regel mag, net als bij andere sporten mag tijdens de sportactiviteit, afgeweken worden om een normale sportbeoefening mogelijk te maken. Met andere woorden, tijdens een potje darten mag je binnen 1,5 meter van elkaar komen indien dat niet anders kan. Mogelijk geldt nog wel dat voor en na het darten je de afstand nog wel moet bewaren. Bij sportbeoefening in de horeca is en blijft de uitbater verantwoordelijk.


Inschrijfformulieren
De inschrijfformulieren voor het seizoen 2021/2022 zijn hier te vinden "formulieren". Wij vragen alle teamcaptains om de gegevens zo volledig mogelijk in te vullen. De formulieren moeten worden gemaild naar sanderboers@hotmail.com.

We hebben voor komend seizoen besloten om de cafébijdrage van € 50,- per team te schrappen. De horeca is naar onze mening al genoeg getroffen door de coronacrisis en met het wegvallen van de tweede helft van de vorige competitie hebben wij minder prijzengeld uitgekeerd. De teambijdrage van € 100,- wordt voor komend seizoen wel in rekening gebracht. Het inschrijfgeld moet vóór 31 augustus worden overgemaakt naar rekeningnummer NL37RABO 0107 5648 23 ten name van de MDV onder vermelding van de naam van het team.


Competitie-indeling
We weten na deze roerige periode nog niet hoeveel teams zich gaan inschrijven. Er gaan helaas wel geluiden op dat het minder teams zullen zijn en van een aantal teams hebben we dit ook bevestigd gekregen. Wat dit betekent voor de indeling is nog niet te overzien.
Mogelijk gaan we terug naar minder klassen. We zijn wel voornemens om net als voorgaande jaren de competitie in te delen in twee helften. Dat betekent dat we in januari de tweede helft starten waardoor de mogelijkheid bestaat als team om later in te stappen.We gaan indelen op basis van behaalde resultaten uit vorige seizoenen en op basis van kennis en ervaring over spelers en teams. We delen de klassen zo eerlijk mogelijk in er worden regels voor promotie en degradatie gehanteerd. Een en ander ter beoordeling van de wedstrijdleider in samenspraak met het bestuur.


Opzet singlecompetitie
Vooropgesteld dat er voldoende aanmeldingen zijn, willen we komend seizoen weer met twee singlecompetities werken, zijnde een Topklasse en een Recreatieklasse. De spelers van de Topklasse en 1e klasse worden automatisch ingedeeld in de Single Topklasse.
De spelers van de 2e tot en met de 4e klasse worden in principe ingedeeld in de Recreatieklasse, tenzij er zelf voor gekozen wordt om mee te gooien in de Single Topklasse.

Het bereiken van de finale wordt met de deze opzet voor iedereen (weer) een uitdaging.
Overigens sluit de inschrijving voor de singlecompetitie later; inschrijven kan tot uiterlijk 8 september.


Spijkerman Single en Jacob Schiphorstbokaal
Op de inschrijfformulieren kunnen de teamcaptains opgeven of de basis- en/of reservespelers willen mee gooien in de singlecompetitie. Bespreek dit van tevoren!
Het komt anders voor dat er mensen blind worden opgegeven door de teamcaptain waardoor er veel afvallers zijn. Hierdoor ontstaan poules van bijvoorbeeld 3 personen en dit levert veel frustratie bij de darters en mogelijk diskwalificatie op. Benadruk dit bij de teamcaptains! Indien een team niet wil mee gooien voor de Jakob Schiphorstbokaal dan kan dit als opmerking aangegeven worden op het formulier.


Teamcaptainsvergadering 8 september
Voorafgaand aan de eerste competitieavond vindt op woensdag 8 september om 20.00 uur in De Casteleyn de Teamcaptainsvergadering plaats. In deze vergadering wordt alle informatie ten aanzien van het nieuwe seizoen zoals de indeling, het speelschema, mogelijke wijzigingen ten opzichte van vorige jaren, e.d. toegelicht. Wij verwachten van elk team ten minste 1 persoon afgevaardigd. Net als vorig jaar wordt gelijktijdig de Algemene Ledenvergadering gehouden. Agendapunten kunnen worden ingediend bij ondergetekende.
Let op: dit jaar wordt tijdens de vergadering ook het prijzengeld uitgereikt van de afgelopen (halve) competitie. Extra reden dus om aanwezig te zijn. Bij afwezigheid van het team gaat het geld terug in de verenigingskas.

Mochten er nog vragen zijn dan verwijs ik naar de ‘wie-wat-waar-pagina’ op de website voor de namen en functies van bestuursleden en bijbehorende telefoonnummers en/of e-mailadressen.


De inschrijfformulieren en de bijbehorende financiële bijdragen moeten vóór 31 augustus ontvangen zijn.

terug naar nieuws

Programma van September

14 Competitie
21 Competitie
28 Competitie

Programma van Oktober

05 Singles
12 Competitie
19 Competitie
26 Bokaal

Programma van November

02 Competitie
09 Competitie
16 Competitie
23 Singles
30 Competitie

Sponsors